.

ชิงแชมป์ภาคใต้ TSU Looktung Contest # 2

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์     ตั้งอยู่เลขที่   472   หมู่ที่ 3   บ้านควนจีน    ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่   1663   หมู่  6    ถนนสนามบิน-พาณิชย์  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    

           ก่อนปี   พ.ศ. 2521  ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)    แต่เมื่อปี พ.ศ. 2521   การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น  วงศ์ชนะ เป็นประธาน และอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้

          ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2521       กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยม ศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว     โดยนายสมพร    พิชญาภรณ์     ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับนายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้     ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียน  ในชั้น ม.ศ. 1  จำนวน  8  ห้อง   ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์  และ พระครูพิศาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดควนลัง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง    ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน   10  ห้องเรียน    ภายในระยะเวลา   10  วัน  และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ   วันที่    21  มิถุนายน  2521  โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2”   

ซึ่งมีนายสุวิทย์   ศรีทิพยราษฎร์     เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.     2523   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน        และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”    และในปีการศึกษา   2525   เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          พ.ศ.     2535   เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  (คอมต.)

          พ.ศ.     2537   เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา )

          โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

1.  นายสุวิทย์  ศรีทิพยราษฎร์             21  มิ.ย. 2521   ถึง   26  พ.ย.  2524

2.  นายมาโนชญ์  นวลสุวรรณ             27  พ.ย. 2524   ถึง   6    มิ.ย.  2527

3.  นายสว่าง  หนูสวัสดิ์                    7    มิ.ย. 2527   ถึง   31  ต.ค.  2534

4.  นายประกอบ  โสภณ                   1    พ.ย. 2534   ถึง   30  ก.ย.  2538

5.  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์                  1    ก.พ. 2539   ถึง   24  ม.ค.  2541

6. นายวิทยา  รัตนอรุณ                    2    ก.พ. 2541   ถึง   7    พ.ย.  2543

7. นายปราโมทย์  บางเสน                 10  พ.ย. 2543   ถึง   30  ก.ย.  2548

8. นายชัยยุทธ  บัวตูม                      10  ก.พ. 2549   ถึง   30  ม.ค.  2555

9. นายศุภณัฐ  เพชรรัตน์                   1    มี.ค. 2555   ถึง   ปัจจุบัน

 
 

 
 
 
สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.231.18
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,596
 

กองพันนักศักษาวิชาทหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สภานักเรียน

 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
1663 ม.6 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel : 074-251886  Fax : 074-251173
Email : yrs_004@yahoo.co.th