40 ปี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

40 th HATYAIRATPRACHASUN SCHOOL

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน


1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel.074-251172,074-251886 Fax 074-251173 อีเมลโรงเรียน yrs_004@yahoo.com


Webmaster : Suttipong Hodmarn TA747@hatyairat.ac.th

BY SUTTIPONG HODMARN : V.23112016 update V.29102018