ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนที่นี่

Click to website Hatyairatprachasun School

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Click to ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

WE ARE YRS


โรงเรียน

School

ผู้ปกครอง

Parent

ครู

Teacher

นักเรียน

Student

Let's Get In Touch! ติดต่อโรงเรียน


1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel.074-251173,074-251886
Fax 074-251173

yrs_004@yahoo.com อีเมล์โรงเรียน
Webmaster : Suttipong Hodmarn TA747@hatyairat.ac.th